Det är kanske inte så konstigt att vi ser tillbaka i de senaste årens tidningar, och i debatterna som har varit. Alla har ju ett förhållande till mat,  och det ger grund till starka meningar. Det är ingenting som säger att du inte får ha en meningar, och ofta är folks meningar som ligger till grunden till bra frågor som vetenskapen sedan försöker ge svaren på. Men ibland är starka meningar ett resultat av en överbevisning som slagit rot för att det kritiserande meningarna inte utvecklats riktigt bra nog ännu.

Vetenskapen är inte perfekt, och inom vissa områden kommer det vara för lite forskning,  och vi är därför beroende att med vårt förnuft och logik för att i mellantiden fylla i de kunskaps hålen till forskningen kan ge oss en bättre bild av det hela. Jag vill ändå påstå att du är bättre rustad till att ta goda val om du har ett bra vetenskapligt fundament.
Med detta på plats skall vi nu gå in på vad denna artikel egentligen handlar om.
Vi skall titta lite på en metaanalys som blev publicerad i september numret av JAMA (The journal of the American Medical Association) 1.
En metaanalys är en sammanfattning av flera studier som handlar om ett specifikt tema som tex. Intag av fett och hjärt och kärlsjukdom, eller som i detta tillfället, en jämförelse av vikt ner gång av de olika dieterna på överviktiga personer.  Här ändvänds statistiska analyser för att jämföra oberoende studier som har liknande problematik. Metaanalyser kan vara mycket nyttiga för att vi skall få en klarare bild av vad den samlade forskningen faktiskt berättar om ett specifikt ämne.
I denna metaanalysen blev sex elektroniska databaser undersökt för att hitta studier som handlade om överviktiga individer med en BMI >25, Och de blev sedan satt på en bestämd diet.  Om namnet på den dieten inte kom fram i original studien så blev den klassificerat baserat på hur näringsämnena var fördelade.
Dieter som hade mindre än 40 energiprocent från kolhydrater blev till exempel klassificerad som en Atkinsliknande diet.

  • Låg carb
  • Medel carb
  • Låg fett

Av över 20.000 abstracts och original studier blev 48 randomiserade kontrollerade studier identifierade,  och utvalda ör vidare analys. Dessa studier berättar tillsammans om 7286 individer med en medel ålder på 47,7år, medel vikt på 94,1kg, och en medel BMI på 33,7. Av dessa var det 43 studier med 5608 deltagare som visade vikt ner gång efter sex månader. Statistisk analys visade att alla de namn givna dieterna hade en viktminskning efter sex månader jämfört med de som inte gick på en diet. Låg fett och låg carb dieter hade uppskattningsvis viktminskning på 8kg efter sex månader, Men 1-2kg av dessa vill vara tillbaka vid 1års uppföljningen.
Det var statistiska skillnader mellan flera av dessa dieter, men författarna av studien menade att det inte var så stor skillnad att det betydde något för de personer som önskade att reducera sin kroppsvikt.

Det viktigaste verkar vara livsstilen, och inte nödvändigtvis vilken diet du följer. Skall du nå resultat, så måste du kunna ändra livsstilen. Vi vet att ändra sin kropp inte går att göra över natten, men ändå ser vi efter nya tränings program, och nya dieter  före vi har hunnit att uppleva resultatet på de vi redan gör.

Låt oss inte över komplicera detta för det är nödvändigt. Se till att din kost uppfyller de krav som kroppen, och ditt aktivitetsnivå ställer, och ha is i magen tills du kan ge dig själv en informerat mening om du är på rätt spår.

Referenslista
1. Johnston, B. C. et al. Comparison of Weight Loss Among Named Diet Programs in Overweight and Obese Adults. Jama 312, 923 (2014).